Σκληροί δίσκοι τεχνολογίας SSD(Solid state disk)

Σκληροί δίσκοι τεχνολογίας SSD(Solid state disk)

Οι σκληροί δίσκοι SSD δεν έχουν μηχανικά μέρη(κινούμενα μέρη) και αποθηκεύουν τα δεδομένα μέσα σε τσιπάκια.Σε αντίθεση με τους κλασσικούς μαγνητικούς δίσκους, οι οποίοι αποθηκεύουν τα δεδομένα σε μαγνητικές περιστρεφόμενες πλάκες και στην συνέχεια διαβάζονται από κάποιες κινούμενες κεφαλές.Άρα καταλαβαίνουμε